Politiskt sentiment på Twitter i realtid

 • Mest inflytelserika politiska twittrare utifrån spridning
 • Viktigaste politiska frågor (hashtags) utifrån spridning
 • Politisk fördelning i de viktigaste frågorna (hashtags)
 • Vilka frågor ökar eller minskar i spridning (trend)

  Opinionsläget räknat på endast politiska tweet - Senaste 3 respektive 14 dagarna

  De vanligaste hashtaggarna använda av politiska twittrare.
  Översta raden med "#svpol" representerar politik i allmänhet och ger den mest generella bilden av nuläget.  Opinionsläget räknat på samtliga svenska tweets för några olika tidsperspektiv

  Förklaring

 • Who_count - Antalet tweets från respektive parti utifrån in självlärande algoritm som analyserar twittrares politiska färg
 • Who_reach - Spridningen av tweets från respektive parti - räknat utifrån antalet följare före varje tweet
 • About_count - Antalet omnämningar för respektive parti.
 • About_reach - Spridningen utifrån omnämningarna där hänsyn tas till antalet följare för respektive tweet.
 • Sentiment_count - Politiskt sentiment utifrån en självlärande algoritm som analyserar samtliga politiska tweets.
 • Sentiment_reach - Politiskt sentiment enligt ovan viktat utifrån spridningen för varje tweet.  powered in real time by sifferkoll®AI - contact:info@sifferkoll.se