Svensk politik på Twitter

Sentiment #SVPOL

Rullande Veckosentiment #SVPOL

Sentiment #EUPOL

Klicka här för fler sentimentgrafer över specifika frågor

Klicka här för de mest länkade och spridda nyheterna

Dagstrend på veckodata

Viktiga hashtags: deras spridning, länkningar, trend och sentiment (zooma och scrolla för att se detaljer)

Viktiga hashtags; deras spridning kopplat till nyheter, tweets och twitterkonton (klicka för att se kopplingar)

Viktiga twitterkonton kopplat till länkning av hashtags

Länkningar
Spridning
Net1

Viktiga nyheter; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning
<

Viktiga hashtags; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning
<

Viktiga twittrare; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning

Timtrend på dagsdata

Viktiga hashtags: deras spridning, länkningar, trend och sentiment

Viktiga hashtags; deras spridning kopplat till nyheter, tweets och twitterkonton

Viktiga twitterkonton kopplat till hashtags

Länkningar
Spridning
Net2
<

Viktiga nyheter; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning
<

Viktiga hashtags; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning
<

Viktiga omnämnande; kopplat till spridning/länkningar och sentiment

Länkningar
Spridning