Graferna visar politisk färg och vilka frågor (hashtags) som har störst spridning för olika tidsperspektiv.tillbaka

powered in real time by sifferkoll®AI - contact:info@sifferkoll.se