Graferna visar vilka politiska twittrare som har störst spridning för olika tisperspektivtillbaka

powered in real time by sifferkoll®AI - contact:info@sifferkoll.se